TINTELE/PRIORITATILE – OBIECTIVELE SCOLII – 2016/2022

1. Dezvoltarea capacităţii de orientare şcolară şi profesională a elevilor;

2. Dezvoltarea parteneriatului şcoală-comunitate locală;

3. Prevenirea şi reducerea abandonului şcolar;

4. Transfer de bune practici în învățământul profesional și tehnic;

5. Creşterea abilităţilor generale ale elevilor;

6. Eficientizarea reţelei şcolare.

O1-Dobândirea şi utilizarea informaţiilor despre principalele
  ocupaţii şi valorificarea fiecărei discipline şcolare în această
  direcţie;
O2-Creşterea eficienţei parteneriatelor pentru sprijinirea
 învăţământului profesional şi tehnic;
O3-Reducerea numărului de elevi care nu obţin, cel puţin,
 un nivel de calificare;
O4-Formarea cadrelor didactice în vederea realizării
 transferului de bune practici în învățământul
 profesional și tehnic şi creşterea calităţii demersului
 didactic;
O5-Creşterea competenţele de comunicare, cunoaşterea
 unei limbi străine, dezvoltarea gândirii critice,abilităţi
 antreprenoriale, manageriale şi conduită civică în
 rândul elevilor;
O6-Realizarea planului de şcolarizare la nivelul aprobat şi în concordanţă cu tendinţele de dezvoltare economico – socială a zonei.